Regulamin


Regulamin Sklepu „Vital” spa & wellness


1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.spa-vital.pl , prowadzony jest przez firmę BTUiH „VITAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 2. BTUiH „VITAL” Sp. z o.o. zarejestrowana jest pod nr KRS 0000188262, NIP: 526-00-38-344, REGON: 010667890. Tel.: +48 22/692-85-97, +48 22/692-86-87 e-mail: biuro@spa-vital.pl

2. Sklep podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.spa-vital.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

3. Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu „Vital” spa & wellness jest BTUiH VITAL Sp. z o.o.. Dane osobowe podlegają ochronie i są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europy i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Wszystkie dane podawane przez Klientów podczas rejestracji oraz przy zakupie produktów wykorzystywane będą przez BTUiH „VITAL” Sp. z o.o. tylko i wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zamówienia oraz przesyłania na życzenie klienta informacji handlowych Sklepu „Vital” spa & wellness. Klient ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
Brak zgody na przetwarzanie danych skutkuje niemożnością realizacji zamówienia.

4. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci internet. Zamówienia można składać poprzez stronę WWW znajdującą się pod adresem http://www.spa-vital.pl . Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym „Vital” spa & wellness jest prawnie wiążącą umową zawartą na odległość. Katalog oferowanych na stronie spa-vital.pl Produktów obejmuje naturalne kosmetyki węgierskiej firmy Dr.Kelen.

5. Cena wszystkich Produktów na stronach Sklepu „Vital” spa & wellness jest ceną detaliczną brutto (zawiera podatek VAT) i podana jest w PLN. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany cen w przypadku podwyżek cen producentów (nie dotyczy to już złożonych zamówień).

6. Ceny zamieszczone przy oferowanych Produktach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności. Klient może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy w cenniku dostawy znajdującym się na stronie http://www.spa-vital.pl/cennik.php.

7. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon lub faktura VAT, którą wystawiamy na życzenie Klienta (prosimy przesłać dane potrzebne do wystawienia faktury).

8. Zamówienia na wybrane z oferty Sklepu Produkty można składać przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Złożone zamówienie jest potwierdzone przez Sklep automatycznym e-mailem. Zastrzegamy sobie prawo do dodatkowego, telefonicznego potwierdzenia zamówień w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone, a także do odmowy realizacji zamówienia Klienta, który nie podał wszystkich wymaganych danych lub podane dane budzą wątpliwości co do ich poprawności.

9. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych. W przypadku opóźnienia realizacji zamówienia Klient zostanie o tym poinformowany e-mailem lub telefonicznie.

10. Warunkiem wysyłki towaru jest przedpłata całkowitego kosztu zamówienia na konto Sklepu „Vital” spa & wellness.
Wysyłka następuje zaraz po dotarciu przelewu na rachunek Sklepu - Klient zostaje o tym fakcie powiadomiony drogą e-mailową.

11. Prosimy o wpłatę należności w ciągu 10 dni od momentu potwierdzenia przez sklep realizacji zamówienia. Po tym czasie zamówienia są anulowane.

12. Wysyłka „za pobraniem” możliwa jest tylko dla stałych Klientów.

13. Dostawy realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej UPS. Przesyłki o wadze do 0,5 kg i wartości do 55,-zł przesyłane są listem poleconym priorytetowym w kopercie ochronnej, pozostałe w paczce priorytetowej lub przesyłką kurierską.

14. Zryczałtowane koszty przesyłki przy zamówieniach do wartości 200,-zł pokrywa Klient. Dla zamówień detalicznych powyżej wartości 200,-zł koszty przesyłki pokrywa Sklep „Vital” spa & wellness.

15. Zgodnie z art.27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz.827) Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 14 dni liczone jest od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Klienta, czyli od daty odebrania przesyłki/towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Odstąpienie od umowy możliwe jest tylko wówczas, gdy towar nie był używany i zostaje zwrócony w stanie niezmienionym.
Zwracany towar należy przesłać na adres Sklepu razem z otrzymanym paragonem lub fakturą VAT, a także pisemnym oświadczeniem odstąpienia od umowy (wzór oświadczenia znajduje się poniżej treści regulaminu). Zwrot pieniędzy Klientowi przez Sklep nastąpi przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w ciągu 7 dni roboczych od chwili otrzymania przez niego zwrotu towaru wraz z oświadczeniem odstąpienia od umowy. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta.

16. Sklep przestrzega obowiązku dostarczania Produktów bez wad. W przypadku, gdy produkt ma wadę, podstawą prawną do rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz.121) w tym m.in. art. 556-576. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do Sklepu reklamację z tytułu rękojmi i zażądać wymiany towaru na nowy lub obniżenia jego ceny lub odstąpienia od umowy (ostatnie - o ile wada jest istotna). Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej osobiście, listem poleconym lub e-mailem na adres Sklepu. Sklep ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna. Reklamowany towar powinien być oddany lub odesłany na adres Sklepu wraz z informacją o przyczynie reklamacji. Koszty odesłania reklamowanego produktu poniesione przez Klienta zostaną zwrócone przez Sklep.

17. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu „Vital” spa & wellness. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Sklepu „Vital” spa & wellness (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Do prawidłowego działania sklepu potrzebna jest włączona obsługa cookies. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbierania danych zawartych w plikach cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej
przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).

17. Powyższy Regulamin Sklep udostępnia w formacie PDF umożliwiając zapisanie go na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta. W toku składania zamówienia Klient zostaje poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności.

18. Zawartość strony internetowej www.spa-vital.pl objęta jest ochroną praw autorskich zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


Pliki do pobrania:

Regulamin Sklepu VITAL spa & wellness

Odstąpienie od umowy - wzór
© Copyright 2008 | Projekt: SAND | Wykonanie: DRAZ